Informatie voor scholen

Je bent als leerkracht op zoek naar een typecursus die je kunt integreren in je bestaande lespakket? Dan is onze online typecursus ideaal!

Computer-ondersteund onderwijs is met onze online typecursus wel heel gemakkelijk geworden! Het grote voordeel van onze online methode is dat deze zich uitstekend leent voor integratie in het bestaande lespakket. Alles wat jouw leerlingen moeten leren wordt getoond op het scherm. Je hebt als leerkracht heeft geen specifieke kennis nodig om de typecursus te kunnen ondersteunen. Bovendien wordt je middels een uitgebreide rapportage regelmatig door ons op de hoogte gehouden van de vorderingen van jouw leerlingen.

Alle leerlingen die door de school aangemeld worden krijgen een persoonlijke inlogcode waarmee ze niet alleen onder schooltijd toegang hebben tot onze online typecursus maar ook vanuit huis hun typevaardigheid onbeperkt kunnen oefenen. Door de modulaire opzet van de lessen is het niet nodig om een les in 1 keer geheel af te ronden. De les waarmee de leerling op school is begonnen kan thuis worden afgerond!

Typediploma of certificaat

Aan het eind van de typecursus zorgt Cygnus 7 ervoor dat alle leerlingen een typediploma of certificaat ontvangen. Het typediploma wordt door ons tevens voorzien van een bijbehorende cijferlijst waarop de door de leerling behaalde resultaten staan vermeld.

De kosten bedragen slechts € 22,50 per deelnemende leerling.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden en je wilt meer informatie?

Klik hier voor ons contactformulier.